2017 – 3rd edition

ISCHEMSURG

Minimally-invasive microsensors for ischemia detection

IBEC

TRL: 2-4
Ongoing

Monitoring tissue ischemia is key to avoid irreparable damage or even tissue loss due to blood perfusion impairment. Tissue ischemia control is commonly required on reconstructive surgery units, where microsurgical anastomosis of tissue flap vessels is routinely performed by clinical observation of general symptoms; as well as in trauma units, where compartmental syndrome (i.e. raise of tissue pressure due to severe trauma and consequent loss of blood perfusion) is a main concern.

Currently, the control of tissue ischemia is based on the clinical observation of subjective symptomology (e.g. skin color or turgence). Therefore, microcirculatory complications are normally detected after 5-8 days post-surgery, when tissue salvage rate is very low. Thus, reliable methods for earlier detection of tissue ischemia are required.

ISCHEMSURG is a disposable and miniaturized array of electrochemical sensors for the minimally invasive monitoring of tissue ischemia. ISCHEMSURG technology is based on the detection of physiological changes that occur under ischemia conditions, which are analyzed by means of potentiometry and bioimpedance. This wireless sensor permits the continuous control of deep tissues, whose blood perfusion may be compromised. Ischemia control by means of ISCHEMSURG technology can be carried out by both physicians and caregiver professionals. Moreover, the small dimensions of the sensor as well as the probe design, permits ISCHEMSURG to be easily removed from the site of insertion with minimal pain and risk. Thus, in case of ischemia complications, ISCHEMSURG will permit an immediate surgical response before irreversible tissue damage occurs.

El control de la isquèmia en teixits és clau per evitar les conseqüències irreparables que es donen lloc en teixits on la irrigació sanguínia es veu compromesa. Aquesta necessitat és molt habitual en les unitats de cirurgia reconstructiva, on el control post-quirúrgic de la microcirurgia realitzada en petits vasos és molt important per assegurar la supervivència del teixit trasplantat; així com en les unitats de traumatologia, on el síndrome compartimental (increment de la pressió tissular degut a un trauma sever que comporta una aturada en la perfusió sanguínia) és una de les màximes preocupacions. Actualment els estàndards clínics per al control de la isquèmia en teixits es basa en l’observació clínica de símptomes generals (color de la pell, turgència, etc.). Això comporta que els problemes circulatoris no es detectin fins passats 5 o 8 dies, quan el teixit ja està molt danyat i les probabilitats de salvar-lo són molt baixes. Per tant, la introducció de nous mètodes de control per a la isquèmia de teixits és una necessitat clínica real.

ISCHEMSURG és un dispositiu mèdic d’un sol ús, basat en la miniaturització d’un conjunt de sensors electroquímics per a la detecció mínimament invasiva de la isquèmia en teixits. La tecnologia es basa en la detecció dels canvis fisiològics que hi tenen lloc en condicions de isquèmia, els quals son analitzats per tècniques potenciomètriques i bioimpedància. Aquest sensor, de connexió inalàmbrica, permet el control continu de teixits profunds amb una circulació sanguínia compromesa, i que no es podrien controlar per simple observació clínica. A més a més, gràcies al seu disseny i a les seves dimensions, la sonda es pot retirar fàcilment del pacients amb un dolor i un risc mínim. D’aquesta manera, en cas de complicacions degut a isquèmia, el sensor ISCHEMSURG permetrà una resposta immediata dels cirurgians per tal de solucionar el problema i evitar un dany irreversible en el pacient.