Les 10 propostes seleccionades rebran un total de 90.000€ per al finançament de la protecció de la propietat intel·lectual i industrial generada des dels centres de recerca col·laboradors.

En total s’han presentat 14 projectes (10 en ciències de la vida i 4 en enginyeries) provinents de 8 centres col·laboradors.

El Fons de Patents Gínjol està impulsat per I-CERCA amb la finalitat de promoure un programa de finançament acordat amb els centres CERCA per potenciar els seus projectes de transferència de coneixement.

Sense personalitat jurídica diferenciada, Gínjol es gestiona internament per I-CERCA, que centralitza les aportacions al programa i destina els recursos als projectes que siguin seleccionats en cada període.

En l’edició d’arrencada, els fons provenen tant de la Institució CERCA com dels centres col·laboradors, tot i que queda oberta la possibilitat d’altre finançament provinent d’ajuts i programes públics o d’institucions privades sense ànim de lucre.

Les activitats que es podran finançar mitjançant aquest programa seran les necessàries per a la protecció, valorització i comercialització dels resultats de la recerca que es generin en el marc dels projectes de recerca presentats, referits al període temporal que s’estableixi per a l’edició corresponent.

Projectes seleccionats:

2016-01-001 IDIBELL – GAS – Preparació d’anticossos neutralitzants contra bacteris Gram-negatius.
2016-01-002 ICN2 – HH-LAB – Compact device for in vitro and in vivo hybrid magneto-thermal and photo-thermal therapies.
2016-01-003 CTTC – AVEMEDIA – Advanced multimedia passenger entertainment system for transport vehicles.
2016-01-004 IDIBELL – Ictus isquèmic – Kit per al diagnòstic / pronòstic d’ictus isquèmic en individus amb estenosi carotídia elevada.
2016-01-008 ICN2 – PSM-MOFs – Post-Synthesis Modification of Metal Organic Frameworks.
2016-01-010 VHIR – AB-ADJUVANTS – Antimicrobial adjuvants in the fight of resistant bacteria.
2016-01-011 IRB – βPFO – A novel and promising new target against Alzheimer’s disease.
2016-01-012 IDIBAPS – ONCO-SELEC (IDIBAPS) – Oncoselective mechanism for gene or viral therapy.
2016-01-013 IRB – ONCO-SELEC (IRB) – Oncoselective mechanism for gene or viral therapy.
2016-01-014 IREC – Low-EMiSSiOnS – Low-Cost and Efficient Miniaturized Solid-state Silicon-based Oxygen Sensors.