La tercera convocatòria s’ha obert dilluns 18 de setembre i dona un mes als centres col·laboradors del fons per presentar els seus projectes.

En aquesta ocasió s’espera finançar una desena de projectes que s’afegiran als divuit de les convocatòries anteriors.

El Fons de Patents Gínjol està impulsat per I-CERCA amb la finalitat de promoure un programa de finançament acordat amb els centres CERCA per potenciar els seus projectes de transferència de coneixement.

Dates clau
Obertura: 18 setembre 2017
Cloenda: 18 octubre 2017
Avaluació: Del 19 al 30 d’octubre de 2017
Resultats: A partir del 2 de novembre de 2017

Accés a la convocatòria