2017 – 2nd edition

Platform-02

Bioadhesive platform to perform bioactive gastrointestinal cancer treatment

IGTP

TRL: 1-3
Ongoing

The proposal is based on a new platform composition with funcions of drug delivery for the treatment of gastrointestinal cancers that can be administered through the channel of the endoscope and easily adaptable to the patient regardless of the stage of the disease. The invention consists in a platform for local and sustained release of active agents, particularly anti-cancer, anti-inflammatory medicines but also for the gastrointestinal tract, for example to prevent tumor recurrence after resection, or reducing inflammation in patients with inflammatory bowel disease or inflammatory colitis.

In 2015 two patents has been requested tto European Patent Office and we have developed a marketing/commercializatiopn plan and market analysis to establish the potential of the technology.

We have initiated commercialization actions with companies in the medical device sector.

La proposta es basa en un nou apòsit intestinal amb funcions drug delivery pel tractament de patologies gastrointestinals que es pugui administrar a través del canal de l’endoscopi i fàcilment adaptable al pacient independentment de l’estadi de la malaltia. La invenció consisteix en una plataforma per a l’alliberació local i sostinguda d’agents actius, principalment anticancerosos, però aplicable també a altres patologies del tracte gastrointestinal. L’objectiu principal del desenvolupament d’aquest nou dispositiu mèdic d’alliberació de fàrmacs és el tractament del càncer de colon mitjançant l’aplicació del fàrmac posterior a la cirurgia o bé l’aplicació prèvia a la cirurgia per a disminuir el tumor o estabilitzar-lo. Igualment es contempla el tractament de la inflamació en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal o colitis inflamatòria.

Al 2016 s’ha sol·licitat la protecció industrial de la tecnologia mitjançant una Patent Europea, s’ha elaborat un pla de comercialització i anàlisis de mercat per establir la potencialitat del producte objecte d’aquesta sol·licitud (competidors i temps per a portar-lo al mercat) i s’han iniciat les accions de comercialització de la tecnologia a empreses del sector de dispositius mèdics.