2016 – 1st edition

AVEMEDIA

Advanced multimedia passenger entertainment system for trains

CTTC

TRL: 1-3
Ongoing

AVEMEDIA is a disruptive approach based on a quasi-passive fiber optic distribution system and data plane interfaces with the suitable control and management tools for delivering to each passenger a personalized set of video on demand, audio streaming, in-train vehicle gaming and Internet connectivity among other possible services. These technological advances entail several benefits, including i) network architecture simplicity and scalability in terms of number of users and capacity; ii) high modularity, with different degrees of freedom that make the solution fully customizable; iii) no need for seat electronic boxes for the deployment of an entertainment system; and iv) low maintenance/operation cost while featuring data redundancy in case of a possible fiber cut.

AVEMEDIA constitueix un enfocament radicalment novedós basat en un sistema de distribució de fibra òptica quasi-passiu amb les interfícies del pla de dades i les eines de control i gestió adequades per a donar a cada passatger un conjunt personalitzat de vídeo sota demanda, streaming d’àudio connectivitat a Internet i jocs a bord, entre altres possibles serveis. Aquests avenços tecnològics comporten diversos avantatges, incloent i) arquitectura de xarxa simple i escalable pel que fa a nombre d’usuaris i la capacitat; ii) alta modularitat, amb diferents graus de llibertat que fan que la solució completament personalitzable; iii) sense necessitat de caixes electròniques a cada seient per al desplegament d’un sistema d’entreteniment; i iv) baix cost de manteniment / operació, amb un sistema de redundància en cas d’un possible tall de fibra.