2017 – 3rd edition

2shRNA

Bifunctional therapeutic shRNAs for drug resistance eradication

IRB Barcelona

TRL: 4-6
Ongoing

2shRNA aims at delivering a novel RNA-based therapeutic approach with great potential to simultaneously knockdown two signalling pathways in cancer cells. Although many applications are envisioned for this tool, the prototype of 2shRNA has been designed as a therapeutic strategy to overcome resistance in breast cancer patients treated with anti-HER2+ drugs. Breast cancer is the most common cancer in women worldwide. Despite the huge amount of work that has been done to eradicate this disease, it is still the second cause of death in women in developed countries. For some of the subtypes, like HER2+ (20-30% of breast cancers), there are directed therapies such as trastuzumab (Herceptin®) or lapatinib (Tykerb®). Nonetheless, many of these patients develop resistance to the anti-HER2+ drugs thus translating into a poorer prognosis.

The breast cancer therapy market for HER2 positive patients (the primary indication of 2shRNA) is forecasted to reach about 1.5 billion EUR by 2020, thus envisioning a high return of investment (RoI).

2shRNA is currently in a TRL4 stage: the first proof-of-concept using cell-line models were successful. During the course of these about two years, one would expect to further validate the technology, and expand the range of possible applications, thus pushing 2shRNA to a TRL5-6.

2shRNA representa una nova estratègia terapèutica basada en ARN d’interferència amb un gran potencial per bloquejar simultàniament dues vies de senyalització presents en cèl·lules canceroses. S’anticipen nombroses aplicacions per a aquesta eina i fins ara ens hem centrat en el primer prototip de 2shRNA com a possible teràpia per superar la resistència farmacològica detectada en pacients amb càncer de mama tractats amb fàrmacs anti-HER2. El càncer de mama és el càncer més comú en dones en tot el món. Malgrat la gran quantitat de treballs que s’han realitzat per eradicar aquesta malaltia, continua sent la segona causa de mort en dones dels països desenvolupats. Per alguns dels subtipus, com el HER2 + (20-30% dels càncers de mama), hi ha teràpies dirigides com Trastuzumab (Herceptin®) o Lapatinib (Tykerb®). No obstant això, molts d’aquests pacients desenvolupen resistència a aquests fàrmacs anti-HER2, traduint-se en un pitjor pronòstic.

Es preveu que el mercat de teràpia per a càncer de mama dels pacients positius per HER2 (indicació primària del prototip de 2shRNA) arribi a uns 1.500 milions d’euros per a l’any 2020, el que suposaria un alt retorn d’inversió (RoI) en cas de validació d’aquesta tecnologia.

2shRNA es troba actualment en un estadi TRL4: les primeres proves de concepte amb models de línies cel·lulars han estat un èxit. Durant els propers dos anys, s’espera validar la tecnologia en altres models i ampliar el rang de possibles aplicacions, desenvolupant així la tecnologia 2shRNA fins a un TRL5-6.